Realizacja nagrań
Andrzej Rewak - STUDIO HARD RECORD
 

Wydawca płyty
Agencja Artystyczna MTJ

 Osoba najważniejsza w realizacji projektu
Aleksandra Sosnowska-Krywult

Organizator koncertu promocyjnego w Częstochowie
Agencja CERTUS Krystyny Pietrzak

Współorganizator koncertu promocyjnego w Warszawie
Teatr POLONIA